I AKERS AVIS
17472
page-template-default,page,page-id-17472,bridge-core-2.5.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-24.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

I AKERS AVIS

I Akers Avis

Jobber for elva

I september i fjor ble Lørenskog elveforum stiftet, der hovedoppgavene er gjort klare og tydelige: Ta vare på Ellingsrudelva og kulturminnene rundt.

 

v/MARTINE MYHRE

 

Lørenskog Elveforum er et kompetanse- og kontaktforum for frivillige personer og organisasjoner med interesse i Lørenskog sine vassdrag. Styret som består av leder Inger Tangen, sekretær og kasserer Kjell Hauger, styremedlem Kjell E. Sandberg, styremedlem Ole Johan Haakensveen, styremedlem Torodd Jensen, varamedlem Per Flatberg og varamedlem Fridtjof Funder, har bestemt at de i første omgang skal konsentrere seg om sine to hovedvassdrag – Losbyelva og Ellingsrudelva

– Etter hvert vil vi også ta tak i øvrige vassdrag, bekker og kulturminner. Vi er inndelt i to grupper, sier Kjell Hauger.

– Vi som arbeider med Ellingsrudelva ønsker å legge til rette for en rundtursti i Lørenskog med fokus på Ellingsrudelva. Og med hensyn til ruinene ved Nuggerud og det industrieventyret Even Steen bygget opp for 200 år siden, har vi store planer, sier han.

Sammenhengende turvei

Tanken med rundturstien er å få til en sammenhengende turvei som fanger opp store befolkningsgrupper og de som etter hvert kommer til å bo i den nye stasjonsbyen nordøst for Langvannet.

– Turveien vil så langt som mulig utnytte eksisterende stier og veier, men på noen strekninger

må det etableres nye og noen steder må dagens stier forbedres, sier Hauger.

Planene for ruinene ved Nuggerud går ut på å formidle historien om mølla på fem etasjer, to sager og et teglverk som kunne brenne 42.000 stein i en brenning og et lagerhus for en halv million ferdige stein.

– I første omgang har vi startet med å rydde kratt og vegetasjon slik at ruinene blir synlige. Deretter vil vi kontakte fagfolk som har kunnskap om de to sagene og hvordan et teglverk av denne størrelse kunne ha sett ut.

Fortsatt i etableringsfasen

Mølla er allerede dokumentert gjennom det arbeidet Groruddalen historielag og leder Fridtjof Funder i Oslo elveforum har lagt ned.

– Hvis vi klarer å realisere våre planer vil dette kunne bli en perle som kan bidra til mange aktiviteter i fremtiden, sier Hauger.

Siden Ellingsrudelva er en grenseelv mot Oslo og kulturminnene vesentlig ligger i Lørenskog, har de etablert forbindelser til lag, foreninger og enkeltpersoner på Oslo-siden. – Vi har også fått privatmedlemmer fra Ellingsrud og Høybråten som er interessert i disse planene, sier han.

Elveforumet er fortsatt i etableringsfasen, og er derfor ikke klare til å delta på Ellingsruddagene.

– Vi mangler både profileringsutstyr og brosjyremateriell, men neste år er vi med for fullt, smiler Hauger

NÅ LYSNER DET FOR ELLINGSRUDELVA